Aktivitete

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave sot u bë Inspektorati i gjashtëmbëdhjetë shtetëror në Shqipëri dhe do të inspektojë administratën mbi punën me dokumentat. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave z. Ardit Bido dhe Inspektori i Përgjithshëm z. Shkëlqim Hajdari.

Bido falenderoi në mënyrë të veçantë Inspektorin e Përgjithshëm, i cili ka qënë mbështetës për të formalizuar inspektimin e kryer nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Ai theksoi se “jemi të gatshëm të nisim inspektime të mirëfillta nga Administrata Shtetërore. Së pari Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është komode në këtë drejtim, sepse inspekton institucionet shtetërore në mënyrën se si ruajnë dokumentacionin, që nga formati i dokumentit zyrtar i cili është miratuar me rregulloren të publikuar vetëm pak ditë më parë, në mënyrën e përpunimit të këtij dokumentacioni, dhe në dorëzimin final, në arkivën e përherëshme. Krijimi i këtij inspektoriati dhe inspektimi i mirëfilltë, i formalizuar dhe i organizuar online mundëson që të vendosen në kushtet e përgjegjësisë të gjitha institucionet shtetërore të cilat kanë punë në bazë të tyre me dokumentat” .

“Arkivi, dokumenti është shteti.  Pa këto nuk ka administratë. Një institucion është akti administrativ që ai prodhon. Inspektimi që ne do të nisim do të jetë sipas ligjit, i qartë , i plotë në mënyrë që të shmanget abuzimi që ndodh me dokumentacionin arkivor”- tha Bido.

Inspektori i përgjithshëm Z. Hajdari tha se : “inspektorëve të Arkivit të Shtetit ju bë trajnimi për ta kryer inspektimin me dokumentet standarte të formalizuara, ku sot u bë dhe shpërndarja e kartave të inspektimit që i bën inspektorët shtetëror me atribute ligjore , gjithashtu Z. Hajdari u berri thirrje të gjithë bizneseve dhe enteve publike që janë objekte të kontrollit e të gjithë Inspektoriateve Qendrore që ti krijojnë inspektorëve të gjitha mundësitë dhe kushtet për të bërë inspektimet ligjore, dhe mos të lejojnë inspektimet e paligjshme.

____________________________________________________________________

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave nënshkroi sot një marrëveshje me Arkivin Qëndror të Filmit për Digjitalizimin të gjitha materialeve në format filmi që gjenden në Arkivin Qendror të Shtetit, një pjesë e tyre nuk janë parë kurrë.

Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave z. Ardit Bido cilësoi se kjo është një marrëveshje shumë e rëndësishme. “Nëse kjo marrëveshje nuk do të ishte nënshkruar sot ne do të kishim humbur një pjesë të historisë për shkak të degradimit që ato kanë pësuar. Për këtë arsye falenderoj në mënyrë të veçantë drejtoreshën e Arkivit Qëndror të Filmit znj. Elvira Diamanti, e cila iu përgjigj në mënyrë të menjëherëshme kërkesës tonë për të digjitalizuar” – tha Bido.

Drejtoresha e Arlkivit Qëndor të Filmit znj. Elvira Diamanti u bëri apel të gjitha institucioneve shtetërore që kanë në arkivat e tyre material filmik që ta digjitalizojnë pranë institucionit të vetëm që ka mundësi, që është AQSHF. “Filmi kërkon kushtet e tij specifike për tu ruajtur. Falenderoj në mënyrë të veçantë Drejtorin e Përgjithshëm të Arkivave z. Ardit Bido i cili u përgjigj në mënyrë të menjëherëshme shqetësimit tonë për tu ruajtur ky material” – tha znj. Diamandi.

Bëhet fjalë për 118 bobina filmike, pjesa më e madhe e të cilave vijnë nga ish Arkivi i PPSH-së dhe procesi i digjitalizimit pritet të zgjasë për gjashtë muaj.

________________________________________________________________

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave mori sot pjesë në Konferencën e organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, “Marrëdhëniet historike dhe diplomatike midis Shqipërisë dhe Francës nga 1912 deri në ditët e sotme”. DPA i prezantoi të ftuarve një sasi të konsiderueshme dokumentesh origjinalë të cilët janë pjesë e Fondit Arkivor dhe që flasin për francezët që jetuan dhe punuan në Shqipëri, shqiptarët që jetuan, studiuan dhe punuan në Francë, etj. Gjithashtu u ekspozua edhe një punim i përbashkët midis DPA dhe Ambasadës së Republikës së Francës, “Francezët dhe shqiptarët në krahinën e Korçës, 1916-1920”. Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Dr. Ardit Bido ishte i ftuar si lektor në këtë Konferencë me temën “Kontributi i albanofilëve francez në marrëdhëniet shqiptaro-franceze midis dy luftrave botërore”.

____________________________________________________________

Arkivi i Poetit Lasgush Poradeci i dhurohet Arkivit Qendror Shtetëror

Sot, më datë 02.05.2017, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave në Tiranë u zhvillua ceremonia e dhurimit të arkivit vetjak të Poetit Lasgush Poradeci (Llazar Gusho). Arkivi i Poradecit, i numëruar paraprakisht, por ende i pa sistemuar dhe i pa inventarizuar me hollësi sipas metodave të punës arkivore, paraqitet si më poshtë.
1. Dorëshkrime 19.098 fletë
2. Shtypshkrime 8.639 fletë
3. Gazeta 3.662 fletë
4. Revista 26 copë
5. Fotografi dhe kartolina 1.606 copë
6. Ftesa dhe telegrame 315 fletë
7. Partitura 337 fletë
8. Harta 14 fletë
9. Kartmonedha të grisura 8 copë
10. Dekorata 11 copë
11. Certifikata 7 fletë
12. Pulla poste 12 copë

Të pranishëm në ceremoninë e dhurimit ishin Z. Ardit Bido, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, të bijat e Lasgush Poradecit, Zonjat Marie dhe Kostandina Gusho, Znj. Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës, dhe Znj. Persida Asllani, Drejtoreshë e Biblotekës Kombëtare. Ceremoninë e çeli z. Ardit Bido, i cili theksoi se Arkivit të Shtetit i erdhi një dhuratëe çmuar, arkivi peronal i një figure të veçantë jo vetëm të letërsisë, por dhe të historisë shqiptare, Lasgush Poradecit. Falenderimi për këtë dhurim u shkon dy vajzave të tij Maries dhe Kostandinës, të cilat bëne një dhurim të çmuar për Arkivin e Shtetit dhe Arkivat e tij, ditaret e tij, letërkëmbimet e tij mund të jenë të aksesueshme për të gjithë.

Fjalën e mori Znj. Marije Gusho, e cila tha se dhurimi i këtyre dokumenteve ishte një dëshirë e hershme e babait të saj, siç dhe ia pat lënë dikur amanet mikut të tij, Mitrush Kutelit (Dhimitër Pasko), që “për arkivin tim duhet të kujdeset nëna Shqipëri”. Ndërsa Drejtoresha e Biblotekës Kombëtare, Znj. Persida Asllani, tha se shumë arkiva të tjera presin për t’u bërë pjesë e dijes dhe e ruajtjes së botimeve dhe krijimeve.

Në fund mori fjalën Znj. Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës, e cila e quajti një ngjarje shumë të rëndësishme dhurimin e këtij fondi, dhe më e rëndësishmja se meritat u shkojnë profesionalizmit dhe standartit te këtyre institucioneve ku trashëgimtarë apo dhe posedues të arkivave të rëndësishme me karakter personal, u janë besuar këtyre institucioneve.

Më pas Drejtori i Përgjithshëm i DPA shoqëroi dhuruese, titullaret e ftuara dhe mjetet e informimit publik të shohin disa fragmente nga arkivi i Lasgush Poradecit: një fragment nga fondi i vogël që zotëron sot AQSh, dhe një pjesë nga vëllimi i madh nga arkivi i sapodhuruar.

_________________________________________________________________

Një delegacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, i kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Ardit Bido, kreu një vizitë pune pranë Agjencisë Shteterore të Arkivave të Republikës së Bullgarisë në datat 21-23 Mars 2017, me qëllim nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit e ndërsjellë mes dy arkivave. Marrëveshja u nënshkrua në prani të Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Bullgari, Z. Qirjako Kureta. Marrëveshja e nënshkruar parashikon kryesisht shkëmbimin e përvojave dhe njohurive arkivore profesionale përkatëse, shkëmbimin e dokumentave arkivorë, përgatitjen e botimeve dhe ekspozitave të përbashkëta tëdokumenteve dhe materialeve arkivorë të të dy institucioneve. E gjithë vizita u karakterizua nga fryma e bashkëpunimit në arritjen e objektivave të përbashkëta për zbatimin e marrëveshjes në praktikë, për të cilat u hodhën edhe disa propozime konkrete.

______________________________________________________________

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Republikës së Shqipërisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Kryeministrisë të Republikës së Turqisë nënshkruan sot më datë 6 Mars 2017 Memorandum Mirëkuptimi per dixhitalizimin e dokumentave  të’ periudhes osmane qe ruhen në Arkivin Qëndror Shtetëror të Republikës së Shqipërisë. Drejtoria e Përgjithshme e Turqisë do të sigurojë mjetet me të cilat do të kryhet dixhitalizimi. Në takimin mes dy Drejtorëve të  Përgjithshëm z. Ardit Bido dhe z. Ugur Unal u tha që  kemi një histori të  përbashkët  që  tregon bashkëjetesën tonë  midis dy vendeve ndër shekuj.

Bido falenderon për mbështetjen dhe ndihmën që ofron Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Kryeministrisë të Republikës së Turqisë në konsolidimin e kësaj pasurie të përbashkët duke bërë të mundur Dixhitalizimin e Dokumentave Osmane që ndodhen në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave  dhe një  kopje e këtyre materialeve të  dixhitalizuara do tu vihet në dispozicion Drejtorisë së  Përgjithshme të Arkivave të Republikës së  Turqisë . Promovimi i këtyre dokumentave osmane të  dixhitalizuara të  kësaj pasurie arkivore që  në kemi do të  jetë  lehtësisht i aksesueshë m jo vetëm për studiuesit  por dhe për publikun e gjërë për ti bërë  institucionet tona më  atraktive.

Z.Ugur Unal tha se është e rëndësishme që midis dy vendeve ka një bashkëpunim të dyanshëm dhe më e rëndësishmja është projekti që do filloj tani.

_________________________________________________________________

Me datë 13.12.2016 në mjediset e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave Dr. Ardit Bido, priti profesor Jose Manuel Azcona Pastor, zv. Rektor i Univerisitetit “Mbreti Huan Karlos” në Madrid. Qëllimi i këtij takimi ishte dorëzimi nga Profesor Azcona Pastor i materialeve dokumentare  në Arkivin Qendror Shtetëror të një sasi të konsiderueshme dokumentash të cilat flasin për Shqipërinë e viteve 1928-1939. Këto dokumenta profesor Azcona Pastor i kishte përzgjedhur për punimin e tij për të njëjtën periudhë. Gjatë takimit profesor Azcona Pastor theksoi se kishte zgjedhur ti dorëzonte në Arkiv këto dokumenta si vendin më të përshtatshëm dhe profesional për ruajten dhe administrimin e tyre. Tashmë Fondi Arkivor Kombëtar është pasuruar me dokumente të reja për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Gjatë këtij takimi miqësor ashtu si Dr. Bido dhe Prof. Azcona Pastor gjetën mirëkuptimin për bashkëpunim me qëllim rritjen e kërkimit shkencor midis dy institucioneve dhe kjo e fundit të jetë një fillim për rivlerësimin e marëdhënieve midis dy vendeve.

_____________________________________________________________________

Fondi arkivor i Komunitetit Bektashi do të dixhitalizohet tërësisht me kontributin e vetë komunitetit dhe kopje dixhitale të tij do të ruhen në AQSH dhe në Kryegjyshatën Botërore. Kjo mundësohet fal marrëveshjes së nënshkruar sot në mjediset e Drejtorisë së Përgjithsme të Arkivave ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave Dr. Ardit Bido dhe Haxhi Dede Edmond Brahimaj, kryegjyshi Botëror i Bektashinjve për digjitalizimin e fodnit arkivor të këtij komuniteti, që ndodhet në Arkivin Qendror Shtetëror. Dr. Bido tha gjatë fjalës së tij se kjo marrëveshje është e rëndësishme në dobi të Arkivit Qendror Shtetëror, pasi mundëson digjitalizimin e shpejtë të dokumentacionit, në bazë të kontributit të fondkrijuesit. Nga ana tjetër, edhe Komuniteti Bektashi do të përfitojë materialin e tij me të drejtën e fondkrijuesit. Ai theksoi se ky model bashkëpunimi mund të shërbejë edhe për cilindo fondkrijues tjetër, privat apo shtetëror, duke sjellë dobi të dyanshme. Kryegjyshi Haxhi Dede Edmond Brahimaj falenderoi Drejtorinë e Pergjithshme të Arkivave për këtë mundësi bashkëpunimi dhe mbështeti Drejtorin e Pergjithshëm në deshirën për të vijuar me projekte të tjera.

______________________________________________________________________

Biblioteka Kombëtare dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave çelin ekspozitën “Identiteti kombëtar dhe diaspora”

17 nëntor 2016
Në kuadër të Samitit të parë të Diasporës, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, përmes një bashkëpunimi të suksesshëm çelën të enjten, më datë 17 nëntor, ekspozitën “Identiteti kombëtar dhe diaspora”, me pjesëmarrjen e Ministres së Kulturës, znj. Mirela Kumbaro dhe Ministrit të Jashtëm, z. Ditmir Bushati.

Të karakterizuara nga një vetëdije mbresëlënëse, diasporat e shumta shqiptare, si arvanitase, arbëreshe, ballkanike, ato të Stambollit dhe Misirit, dhe e mirënjohura në SH.B.A. përmes “Vatrës”, kanë përbërë potencialin thelbësor intelektual, politik, diplomatik, organizativ dhe ekonomik, në të cilin u mbështetën përpjekjet për Pavarësi si edhe ato të mëtejshmet për një zhvillim të qëndrueshëm e demokratik të vendit. Emra të shquar të botës kulturore shqiptare, sot pjesë e rëndësishme e Historisë sonë kombëtare, lindën ose u mirëpritën dhe kontribuuan pikërisht në gjirin e këtyre diasporave, që nga De Rada e Skiroi, Frashëllinjtë e Çajupi, Nikolla Naço e Kristo Luarasi, e deri te Konica e Fan Noli. Lëvizjet, shoqëritë patriotike e kulturore të themeluara prej tyre kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e trashëgiminë tonë kombëtare.

Vlerave të kësaj ekspozite iu shtuan simbolikisht edhe vlerat e paçmueshme të rreth 270 librave nga Biblioteka e mirënjohur e Faik Konicës, të cilët tashmë do të pasurojnë fondet e Bibliotekës Kombëtare.

Në fjalën e saj përshëndetëse, drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, znj. Persida Asllani, u shpreh se “kjo ekspozitë skicon një retrospektivë të historisë dhe jetës së diasporave shqiptare duke theksuar të përbashkëtën e tyre të madhe: ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kombëtar. Përmes 265 atikuaresh, librash, revistash, etj., synuam të shenjojmë një nga rrugëtimet më mbresëlënëse të diasporës shqiptare, ku qytete si Londra, Parisi, Aleksandria, Bukureshti, Bostoni, por edhe shtete si Kroacia, Italia, Rumania, Bullgaria, Aleksandria e SH.B.A., nuk janë thjesht shprehje gjeografike për vendbanimet e kolonive shqiptare, por vende ku ka rrahur fuqishëm zemra e kombit”.

Drejtori i Drejtorisë së Përgjthshme të Arkivave, z. Ardit Bido, vuri në dukje se me këtë ekspozitë, përmes një pasqyrimit të thukët, vjen historia e mërgatës dhe kontributi i jashtëzakonshëm i saj në jetën kulturore dhe shoqërore të Shqipërisë. “Është kjo mërgatë që ka krijuar këtë shtet, që i kanë dhënë hovin vendit tonë” – shtoi ai. “Rreth 100 dokumente të statuteve të shoqërive patriotike e letrare, aspekte të aktivitetit të shumtë politik e diplomatik të tyre, portrete, imazhe dhe pjesë të tjera dokumentuese, pasuri e Arkivit Qendor Shtetëror, vijnë si një dëshmi e fuqishme për të treguar rolin dhe kontributin e çmuar të diasporës shqiptare dhe personaliteteve të shumta të saj”.

Ministria e Kulturës, znj. Mirela Kumbaro-Furxhi, duke u ndalur në rëndësinë dhe rolin historik të diasporës shqiptare, theksoi se “kjo ekspozitë i drejtohet jo vetëm publikut të përhershëm, por edhe bashkatdhetarëve që vijnë nga diaspora. Për të parë gjurmët e të gjitha diasporave të mbledhura së bashku, kjo ekspozitë na ndihmon për të kuptuar se sa shumë shtresëzime kulturore ka sjellë vetë diaspora dhe se diasporat shqiptare janë diaspora kulturore dhe vetë historia e kultura është ndërtuar nga kontributet e tyre, të cilat duke udhëtuar kanë lejuar e mundësuar kryqëzime që kanë mbrujtur dhe pasuruar kulturën kombëtare”. Duke rikujtuar ceremoninë e dorëzimit të shtampës “EX LIBRIS F.K.”, të quajtur ndryshe “Vula e Faik Konicës” në Bibliotekën Kombëtare vetëm një muaj më parë, znj. Kumbaro nënvizoi se “falë bashkëpunimit të ngushtë midis Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Kulturës u mundësua sjellja e një pjese të librave të bibliotekës së Faik Konicës, duke vënë në jetë edhe vetë amanetin e Konicës”.

Më tej, Ministri i Jashtëm, z. Ditmir Bushati, theksoi rëndësinë e “diplomacisë publike si një instrument për promovimin e vlerave më të mira të shqiptarëve kudo në botë”. Ai shtoi se “kjo ekspozitë është një mozaik shumë i pasur i atij kontributi të çmuar të diasporës shqiptarë për formësimin e identitetit kombëtar. Kjo botë e ndërlidhur ka ekzistuar shumë herët dhe diaspora shqiptare, kudo që ka qenë ka dhënë një kontribut të vyer”. Ministri Bushati, falenderoi “At Artur Liolin, Agron Alibalin, Katedralen e “Shën Gjergjit” dhe Bibliotekën e “Fan Nolit” në Boston për kujdesin ndaj veprës së Konicës dhe ruajtjen e vlerave tona kombëtare” duke bërë të mundur që tashmë, në vigjilje të Samitit të Diasporës në Tiranë, të përmbushet vullneti i eruditit të letrave shqipe dhe ambasadorit më të spikatur të diplomacisë shqiptare, Faik Konicës”.

Në kuadër të Samitit të Diasporës, krahas librave të Bibliotekës së Faik Konicës, të mundësuara, nga z. Agron Alibali, fondi i vlerave të rralla të Bibliotekës Kombëtare u pasurua edhe me një letër dorëshkrim të intelektuales me origjinë shqiptare Dora D’Istrias, shkruar në vitin 1862, e cila u dhurua nga z. Gjino Luka. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë i akordoi z. Agron Alibali dhe z. Gjino Luka “Çertifikatën e Mirënjohjes” si shenjë vlerësimi për përkushtimin dhe punën e tyre të çmuar.

Në përmbyllje të aktivitetit, Biblioteka Kombëtare shpalli edhe Çmimin Kombëtar të Bibliofilisë – Lumo Skëndo për vitin 2015 dhe për vitin 2016. Çmimi Kombëtar i Bibliofilisë – Lumo Skëndo 2015 iu dha “Botimeve Françeskane” për botimin bibliografik “Libri Antikuar për Shqipërinë në Bibliotekën Françeskane” të autorit At Vitor Demaj, OFM dhe autores Siva Kodheli. Çmimi Kombëtar i Bibliofilisë – Lumo Skëndo 2016 iu dha “Botimeve KULT” për koleksionin e revistës së mirënjohur “Albania” të Faik Konicës.

______________________________________________________________________

Më datë 17 nëntor 2016, Bashkia e Tiranës, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Muzeu Historik Kombëtar organizuan një ceremoni të përbashkët për kujtimin e 72 vjetorit të çlirimit të Tiranës. Ceremonia përbëhej nga konferenca “72 Vjetori i Çlirimit të Tiranës” dhe ekspozita fotografike “Çlirimi i Tiranës, rrugë, sheshe, njerëz, gjatë dhe pas çlirimit, Tiranë, nëntor 1944”. Konferencën e çelën nxënësit e Liceut Artistik “Jordan Misja” me Himnin e Flamurit. Më pas përshëndeti kryetari i Bashkisë Tiranë, z. Erjon Veliaj, dhe vijuan kumtesat e Prof. Dr. Paskal Milo, Prof. Dr. Pëllumb Xhufi, PhD.s. Melsi Labi, Drejtor i MHK, Dr. Ardit Bido, Drejtor i DPA, Dr. Sonila Boçi. Pas konferencës, të pranishmit vizituan ekspozitën “Çlirimi i Tiranës, rrugë, sheshe, njerëz, gjatë dhe pas çlirimit, Tiranën, 1944”, në të cilën prezantoheshin fotografi të qytetit të Tiranës gjatë dhe pas betejës për çlirim, duke vënë theksin tek mjedisi i qytetit, tek pamja që kishte qyteti mëngjesin e çlirimit.

____________________________________________________________________

Nënshkrimi i marrëveshjes mes Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Postës Shqiptare për procesin e kërkesave të dokumenteve të pronësisë dhe të kërkesave biografike.
Prej datës 21 nëntor, të gjitha kërkesat për dokumente pronësore dhe biografike që gjenden në Arkivin Qendror të Shtetit dhe Arkivat Shtetërore Vendore do të kryhen në Postën Shqiptare, sipas praktikës ndërkombëtare arkivore të “kërkimit me pagesë“. Marrëveshja mes Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Postës Shqiptare u nënshkrua sot në mjediset e Arkivit Qendror Shtetëror në Tiranë, nga drejtorët e përgjithshëm, Ardit Bido dhe Majlind Lazimi. Marrëveshja parashikon që aplikimi për këto dokumente do të kryhet në të gjitha pikat e autorizuara të Postës Shqiptare dhe përgjigja do t’u kthehet qytetarëve në të njëjtën pikë ku kanë aplikuar, 23 ditë pas aplikimit.
Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Dr. Ardit Bido, theksoi se kjo përbën një reformë tërësore. “Filozofia e Arkivave parashtron se arkivat janë të hapura për këdo që dëshiron t’i shfrytëzojë, por lehtësojnë dhe ofrojnë shërbim në shtëpi për cilindo individ të cilit i nevojiten arkivat. Prandaj, kjo marrëveshje e negociuar prej dy muajsh, është e një rëndësie të veçantë dhe është reformë tërësore. Ne e kemi kthyer shërbimin e dokumenteve pronësore dhe biografike nga një proces atipik shqiptar, në përputhje të plotë me praktikën ndërkombëtare arkivore të “kërkimit me pagesë“. Prej datës 21 nëntor, qytetarët nga i gjithë vendi nuk do të duhet të udhëtojnë katër herë për në Tiranë, por mjafton të shkojnë në pikën më të afërt të Postës dhe të aplikojnë. 23 ditë më vonë mjafton të shkojnë sërish në atë zyrë Poste, për të marrë përgjigjen. Ky ndryshim rrënjësor vjen në përputhje me prioritetet kyçe të qeverisjeve shqiptare, që është transparenca, lufta ndaj korrupsionit, i cili shmanget kur qytetari dhe specialisti kërkues nuk kanë kontakt të drejtpërdrejtë, si edhe shërbimi i shpejtë dhe cilësor ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, kjo marrëveshje mundëson që burimet njerëzore të arkivit t’i japin peshën e nevojshme shërbimit ndaj studiuesve, gjë që, për shkak të specifikave të deritanishme, ishte lënë pas dore” – tha z. Bido.
Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi, theksoi se “Posta Shqiptare prej vitesh është një partner serioz për shumë institucione, të cilat kërkojnë bashkëpunimin tonë për kryerjen e shumë shërbimeve me interes publik. Marrëveshja e sotme është një tjetër procedurë me rëndësi që i besohet Postës Shqiptare, si një institucion efikas dhe eficent në kryerjen e shërbimeve. Posta Shqiptare do të vazhdojë t’u shërbejë qytetareve me të njëjtin përkushtim, sikurse për çdo shërbim tjetër që ne ofrojmë.”
Kjo reformë e shërbimit të dokumenteve me karakter social-juridik në dobi të qytetarëve parashikon që qytetarët duhet të plotësojnë formularin e aplikimit në Postë, të shlyejnë pagesën e tarifës së “kërkimit me pagesë”, si dhe të dorëzojnë dokumentet bashkëlidhur. Përgjigja do të jepet në afat standard prej 23 ditësh, në mënyrë që të mos ketë përshpejtim abuziv të kërkesave të diferencuara për qytetarë të ndryshëm. Tarifat e shërbimit janë të njëjta si më parë, ndërkohë që qytetarëve do t’u ulen kostot e transportit dhe do t’u kursehet ardhja në zyrat e Arkivit Qendror Shtetëror apo ato të Arkivave Shtetërore Vendore, teksa shërbimin, tashmë, do ta marrin pranë shtëpisë.
Të dhënat e detajuara dhe rregulloret e shërbimit do të gjenden të publikuara në faqen on-line të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, si edhe pranë pikave të autorizuara të Postës Shqiptare. Në fund, z. Bido shoqëroi z. Lazimi përgjatë mjediseve të AQSh.

_________________________________________________________________________

Historia unike e kombit shqiptar, si i vetmi komb që shpëtoi të gjithë banorët e vetë hebrenj gjatë Luftës së Dytë Botërore, do të promovohet gjerësisht për publikun izraelit dhe atë botëror. Me këtë qëllim, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin e Përkujtimit të Martirëve të Heronjve të Holokaustit Yad Vashem në Izrael. Yad Vashem është autoriteti më i lartë i përkujtimit të viktimave të holokaustit dhe dhënësi i titullit “Fisnik mes Kombeve”, që përbën vlerësimin më të rëndësishëm për shpëtimtarët e hebrenjve.Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes u zhvillua në qendrën e Yad Vashem në Izrael, ndërmjet drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave, Dr. Ardit Bido dhe kryetarit të bordit të drejtorëve të Yad Vashem, Prof. Dr. Avner Shalev. Në ceremoni merrnin pjesë përfaqësues të lartë të Institucionit të Yad Vashem, studjues e historianë, si dhe Zv/Drejtori  i Përgjithshëm për Euro-Azisë në Ministrinë e Jashtme të Izraelit, Ambasador Zvi-Rav Ner, drejtori i Arkivave të Yad Vashem, dr. Heim Gartner etj. Gjatë nënshkrimit merrnin pjesë edhe një grup mësuesish nga Shqipëria, të cilët po zhvillojnë trajnime pranë Yad Vashem. Kreu i bordit drejtues të Yad Vashem, Prof. Dr. Avner Shalev vlerësoi se Shqipëria ishte vendi i vetëm i cili shpëtoi të gjithë hebrenjtë gjatë Luftës së Dytë Botërore, duke theksuar Besën shqiptare, një koncept i pangjashëm sipas tij në kulturat e tjera. “Shqipëria kishte një komunitet prej vetëm 200 hebrenjsh në fillim të Luftës, por në fund të saj kishte mbi 2000 të tillë. Ky numër, pavarësisht se ishte i vogël, vlen për të treguar historinë e veçantë të një populli që kontribuoi për shpëtimin e hebrenjve”. – tha z. Shalev. Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Dr. Bido vlerësoi këtë marrëveshje, si të një rëndësie të veçantë, për shkak të rolit unik që Shqipëria luajti gjatë Luftës së Dytë Botërore. Bido theksoi se Arkivat Shqiptare tregojnë jo vetëm historitë personale të hebrenjve, por përmbajnë edhe dokumente të një rëndësie të veçantë që rrëfejnë rolin e ministrave të asaj periudhe, apo të katër komuniteteve fetare shqiptare për shpëtimin e popullsisë hebreje. “Historia e Shqipërisë gjatë periudhës së errët të Luftës së Dytë Botërore, është një moment krenar për vendin tim. Kjo histori nuk duhet fshehur më, nuk duhet të mbetet në Arkiva, pa qenë e aksesueshme për sytë e publikut. Këto burime arkivore duhet të promovohen dhe të shpërndahen në mbarë botën, nëpërmjet mjeteve që na ofron teknologjia. Kjo nuk duhet të bërë për të mirën e hebrenjve dhe Izraelit, e as për të mirën e shqiptarëve e Shqipërisë, por për të mirën e njerëzimit; një provë që edhe gjatë vështirësive, edhe gjatë luftës, edhe gjatë periudhave të errëta të ideologjive ekstreme, ka mjete që njerëzit e zakonshëm mund të përdorin për të shpëtuar konceptet bazike të të qenit qenie njerëzore. Nuk mund të mendoj një vend më të mirë për të gjetur prova të tilla sesa në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe nuk mund të gjej një bashkëpunëtor më të mirë për një projekt të tillë sesa Yad Vashem, një institucion udhëheqës në përpjekjen për të bërë njerëzit të mos harrojnë të shkuarën për të mos u përsëritur marrëzia e shekullit të kaluar”. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme Izraelite, Ambasador Zvi Rav-Ner vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit, të cilat pas vitit 1991 kanë bërë që Shqipëria të konsiderohet si një nga vendet më mike të Izraelit në Evropë. Ai theksoi se vetëm pas rënies së diktaturës në Shqipëri, Izraeli nisi të njihte historinë e hebrenjve të Shqipërisë dhe nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, do të mund që ky kontribut të dal në pah nëpërmjet dokumenteve origjinale të kohës. Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Izrael, Dr. Bardhyl Canaj, shprehu kënaqësinë për ecurinë e marrëdhënieve dypalëshe dhe përgëzoi arritjen e marrëveshjes mes Yad Vashemit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, përpjekje që ka nisur prej vitit 2004. Faza e parë e marrëveshjes është shkëmbimi i kopjeve dixhitale të arkivave mes dy institucioneve, përkatësisht dokumentet arkivore të Yad Vashem mbi kontributin shqiptar, të siguruar nëpërmjet arkivave të vendeve të tjera dhe dokumenteve arkivore të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Kjo do të vijojë me projekte për promovimin e kësaj historie unike, nëpërmjet formave virtuale, si edhe botimeve, ekspozitave etj. Po ashtu, marrëveshja parashikon shkëmbimin e përvojave dhe trajnime të stafeve të dy institucioneve. Në këtë drejtim, Yad Vashem, si një institucion pararojë në zhvillimin e teknologjisë së arkivave, do të ofrojë asistencën e vetë profesionale mbi projektet e DPA-së.

_________________________________________________________________________

Deklaratë për shtyp

Sot më datë 02.09.2016 në Ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave u bë prezantimi i Drejtorit të ri të Arkivave z. Ardit Bido nga Sekretari i Përgjitshëm i Kryeministrisë z. Engjell Agaçi dhe ish drejtori z. Gjet Ndoj. Gjatë këtij prezantimi me stafin e DPA-së u falenderua ish-Drejtori z. Gjet Ndoj për punën e zhvilluar deri tani në përmisimin rrjetit arkivor në Shqipëri, i cili pati dhe rastin të bënte një përmbledhje të gjithë punës së DPA-së gjatë drejtimit prej tij. Më pas e mori fjalën z. Bido i cili paraqiti projektin e tij për përmisimin në vazhdim të punës dhe proceseve në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave. Ky projekt ka në themel të tij tri aspekte kryesre, rritjen e sigurisë, modernizimin e arkivave dhe rritjen e interesit ndaj arkivave.

image-0-02-01-3441bfea13d2ed6c02f33c5fffb56936e09bd6efc7e96b422237766f4efa80bb-V

Momente nga prezantimi i Drejtorit të ri të Arkivave

 

CV e z. Ardit Bido

Ardit Bido ka mbrojtur gradën «Doktor i Shkencave» në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës, lëmë në të cilën ka kryer edhe studimet Master. Ciklin e parë të shkollës së lartë e ka përfunduar për Gazetari në të njëjtin universitet. Punimet akademike përfshijnë studime të botuara në revista shkencore brenda e jashtë vendit, kumtesa të referuara në konferenca kombëtare e ndërkombëtare, si edhe dy monografi: “Kisha Ortodokse Shqiptare: një histori politike (1878-1937)” dhe “Koncesioni editorial i medias shqiptare”.

Ardit Bido ka një përvojë disavjeçare në shtypin e shkruar dhe mediat audiovizive, përfshi drejtimin e redaksive të lajmeve të «TV Ora News», gazetës «Standard», gazetës «Kombëtare», etj. Po ashtu, ai ka menaxhuar departamentet e komunikimit të disa institucioneve akademike, shtetërore dhe private. Prej vitit 2012, është pedagog pranë Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës dhe pranë Universitetit Metropolitan Tirana. Ai ka pasur angazhime publike dhe komunitare, përfshi drejtimin e disa organizatave rinore, pjesëmarrjen në borde drejtuese universitare e kërkimore dhe zgjedhjen si nënkryetar i Këshillit Bashkiak të Njësisë nr. 9 në Tiranë.

Ardit Bido ka ndjekur një seri kursesh e trajnimesh profesionale lidhur me komunikimin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të organizuara nga NATO, Ambasada Amerikane në Tiranë, etj., në Shqipëri, Belgjikë, Luksemburg, Serbi, e disa vende të tjera. Përveç gjuhës amtare shqipe, zotëron gjuhët angleze e greke dhe ka njohuri të gjuhëve italiane e franceze. Ardit Bido është lindur në Sarandë më 20 korrik 1987 dhe është babai i një vajze, Deas.

photo(1)

Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Ardit Bido

-

Më datë 27 korrik 2016, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, kreu një vizitë zyrtare Konsulli i SHBA-së në vendin tonë, z. Marcus Johnson, i shoqëruar nga zv. Konsullja e SHBA-së,  znj. Rayna K. Farnsworth. Ata u pritën  në mënyrë të përzemërt nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, i cili u shprehu kënaqësinë për këtë vizitë. Z. Ndoj, pasi i informoi mbi shtrirjen dhe funksionimin e rrjetit arkivor në Shqipëri, u ndal veçanërisht në legjislacionin mbi arkivat, si një pikë kyçe dhe mjaft e rëndësishme e administrimit të rrjetit arkivor shqiptar. Ligji për arkivat e vë Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave në statusin e liderit për monitorimin dhe orientimin e duhur në drejtim të ruajtjes, përpunimit dhe shfrytëzimit të dokumenteve arkivore. Një aspekt i rëndësishëm në rritjen e transparencës dhe shërbimit ndaj qytetarëve është dhe shkurtimi i afatit kohor për marrjen e informacionit të kërkuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, nga 90 ditë në 12 ditë. Gjithashtu, z. Ndoj theksoi se prioritet i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave mbetet modernizimi dhe dixhitalizimi i dokumentacionit, si një premisë e rëndësishme për ruajtjen dhe vitalitetin e dokumenteve origjinale si dhe për shërbimin më të shpejtë ndaj qytetarëve. Z. Ndoj vuri në dukje se ndikimi i Ambasadës Amerikane ka qenë përcaktues në reformën në sistemin e drejtësisë, një reformë e kërkuar nga qytetarët. Shqipëria do të shpëtojë nga pengmarrësit dhe gjithçka do të shkojë në drejtimin e duhur, e shqiptarët do të ngrenë atë që duan e meritojnë realisht, në përputhje me standartet e vendeve më të zhvilluara, përfshirë SHBA-në dhe Bashkimin Europian, Z. Johnson, pasi pyeti mbi dokumentacionin që ruhet në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, e përgëzoi z. Ndoj për përkushtimin e tij në fushën e arkivave dhe u shpreh i gatshëm për vijimin e bashkëpunimit të mëtejshëm mes dy vendeve. Takimi u përshkua nga një frymë mjaft e ngrohtë dhe miqësore.

image-0-02-01-caf60a734281d8619438f747a4d1d7ef390cfd05e3aef29f1d5fce103efcfb51-V

Më datë 28 korrik 2016, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, me ftesë të Ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit në vendin tonë, z. Abdol Majid Mozafari, zhvilloi një vizitë zyrtare në këtë Ambasadë. Z. Ndoj u prit në mënyrë të përzemërt nga z. Mozafari, i cili, pasi i shprehu kënaqësinë për këtë vizitë, e falenderoi për inkurajimin e frymës së bashkëpunimit dhe komunikimit që është vendosur tashmë mes dy institucioneve, jo vetëm në fushën arkivore. Z. Ndoj e përgëzoi gjithashtu z. Mozafari për kontributin e tij në këtë drejtim, duke e vënë theksin në rolin e tij të veçantë lidhur me bashkëpunimin arkivor midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Republikës së Shqipërisë dhe Bibliotekës Kombëtare e Arkivave të Republikës Islamike të Iranit. Tema kryesore e bisedimeve u përqendrua rreth nënshkrimit të marrëveshjes dypalëshe të bashkëpunimit arkivor, e cila do të përbëjë një risi në këtë fushë dhe në planin më të gjerë, edhe në marrëdhëniet mes dy vendeve tona. U diskutuan edhe disa nga detajet e mundshme të kësaj marrëveshjeje, ku padyshim vend të veçantë zë shkëmbimi digjital dokumentar. Në këtë kuadër, të dy bashkëbiseduesit theksuan trashëgiminë dhe vlerën e lidhjeve historike mes dy popujve tanë, të cilat kanë nevojë të promovohen dhe t’u bëhen të njohura jo vetëm studiuesve përkatës, por edhe publikut të gjerë. Z. Mozafari u angazhua personalisht për përmbylljen e fazës finale të nënshkrimit të marrëveshjes, gjë e cila u vlerësua shumë nga z. Ndoj. I gjithë takimi u përshkua nga një frymë mjaft e ngrohtë dhe miqësore.

image-0-02-01-c60918c7e94cf396015d2ee378b692ad120d03cfdcd39290941cfc4a4d1f52de-V

 

Inspektimi i transferimit të AShV Berat në mjedise të reja.

Në datën 06.07.2016 Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave z. Gjet Ndoj inspektoi përfundimin e procesit të transferimit të Arkivit Shtetëror Vendor Berat në mjediset e reja. Gjatë këtij inspektimi, Drejtori i DPA u shoqërua nga z. Ilir Bello Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit dhe Trajnimit në DPA, z. Armando Boçe përgjegjës i sektorit të Digjitalizim dhe Audiovizual në Arkivin Qendror Shtetëror dhe znj. Nertila Boka specialiste e financës në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse në DPA.

Inspektimi nisi me vizitën që ju bë mjediseve të vjetra ku kishte qëndruar AShV Berat. Më pas u vazhdua me mjediset e reja të cilat ndodhen në qendër të qytetit ndryshe nga mjediset e vjetra të cilat ndodheshin në periferi të qytetit gjë që krijonte vështirësi për qytetarët e këtij qarku. Këto mjedise të reja ju nënshtruan një faze të parë restaurimi e cila krijoi kushtet e mjaftueshme për të pritur sasinë e dokumentave të AShV Berat. Grupi i inspektimit u  njoftua se gjatë transportimit të dokumentave nuk kishte patur as humbje dhe as dëmtime në dokumentacion.

 

Më datë 1 korrik 2016, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, kreu një vizitë zyrtare Ambasadori në detyrë i prezencës së OSCE-së në vendin tonë, z. Robert Uillton. Ai u prit në mënyrë të përzemërt nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, i cili i shprehu kënaqësinë për këtë vizitë të tij. Z. Ndoj, pasi e informoi z. Uillton mbi shtrirjen dhe funksionimin e rrjetit arkivor në Shqipëri, u ndal veçanërisht në legjislacionin mbi arkivat, si një pikë kyçe dhe mjaft e rëndësishme e administrimit të rrjetit arkivor shqiptar. Z. Ndoj theksoi rëndësinë e përshtatjes së legjislacionit arkivor shqiptar në përputhje me atë të Bashkimit Europian, duke marrë parasysh sfidat e reja me të cilat përballen arkivat në përgjithësi, siç përbën krijimi dhe ruajtja e dokumentit elektronik. Në këtë kuadër, z. Ndoj i parashtroi z. Uillton kërkesën e tij për një asistencë të mundshme nga ana e përfaqësisë së OSCE-së në Shqipëri, në vazhdën e kontributeve mjaft pozitive të prezencës së OSCE-së në Shqipëri. Z. Uillton, duke vlerësuar përkushtimin e Z. Ndoj në këtë drejtim, u shpreh i gatshëm për ofrimin e asistencës së mundshme dhe për ndërmarrjen e nismave konkrete në këtë drejtim. Takimi u përshkua nga një frymë mjaft e ngrohtë dhe miqësore.

 

Vizita në Tiranë e Drejtorit të Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, z. Filip Petrovski.

Më datë 30 qershor 2016, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, kreu një vizitë zyrtare Drejtori i Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, z. Filip Petrovski. Në këtë vizitë, z. Petrovski shoqërohej nga Ambasadori i Republikës së Maqedonisë në vendin tonë, z. Stojan Karajanov si dhe nga Përgjegjësja për Çështjet Konsullore në Ambasadën e Republikës së Maqedonisë, znj. Emrije Mustafi. Ata u pritën përzemërsisht nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, i cili, pasi u uroi mirëseardhjen, i shprehu z. Petrovski kënaqësinë për këtë vizitë të tij të parë në Tiranë si dhe atë të  ritakimit të tyre, pas marrëveshjes së nënshkruar në Shkup në nëntor të vitit të kaluar e pas takimit rajonal të mbajtur po në Shkup, në prill të këtij viti. Z. Petrovski, pasi i shprehu z. Ndoj kënaqësinë për këtë ritakim, theksoi se mbajtja e eventit të prillit përbën padyshim një sukses ballkanik lidhur me ndjekjen e një politike të përbashkët rajonale në fushën arkivore. Duke u fokusuar më pas tek fryma e bashkëpunimit aktual midis dy institucioneve respektive, z. Petrovski nënvizoi energjinë mjaft pozitive që ekziston në këtë drejtim, duke e veçuar si një shembull të shkëlqyer bashkëpunimi. Z. Ndoj i parashtroi z. Petrovski gatishmërinë e tij për fillimin e procesit të shkëmbimit të specialistëve respektivë, që do të shoqërohet më pas me shkëmbimin dokumentar në formë digjitale. Z. Petrovski u shpreh gjithashtu se ky proces duhet të fillojë në një kohë sa më të shpejtë, si pjesë themelore e marrëveshjes së përbashkët. I gjithë takimi u përshkua nga një frymë mjaft e ngrohtë dhe miqësore.

Vizita e Ambasadorit Republikës së Maqedonisë në Shqipëri, z. Stojan Karajanov në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave

Më datë 16.6.2016, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, priti për një vizitë zyrtare Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë në Shqipëri, z. Stojan Karajanov. Pasi i uroi mirëseardhjen  z. Karajanov, z. Ndoj shprehu kënaqësinë për nivelin shumë të mirë të bashkëpunimit arkivor në mes të të dyja vendeve, i konkretizuar ky me marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve, nënshkruar në nëntor të vitit 2015, në Shkup të Maqedonisë. Gjithashtu, z. Ndoj theksoi rëndësinë e themelimit të Shoqatës Arkivore për Evropën Juglindore, në aktivitetin e mbajtur në Shkup, në Prill të këtij viti, si një faktor shumë të rëndësishëm për ndërmarrjen e nismave të përbashkëta rajonale në fushën arkivore.

Karajanov shprehu kënaqësinë për nivelin e deritanishëm të bashkëpunimit arkivor, duke e vënë theksin në shkëmbimin e dokumentacionit dhe grupeve të specialistëve respektivë nga të dyja institucionet. Më tej, z. Ambasador përcolli përshëndetjet e Drejtorit të Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonise, z. Filip Petrovski, duke shprehur dëshirën e tij për një vizitë pune në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë. Z. Ndoj e mirëpriti me kënaqësi këtë kërkesë, si një hap të rëndësishëm në përcaktimin e detajeve konkrete të bashkëpunimit arkivor ndërmjet dy vendeve.


Më datë 7 qershor 2016, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, kreu një vizitë zyrtare ambasadori i Federatës Ruse në vendin tonë, z. Aleksandër Karpushin. Ambasadori u prit nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, i cili, pasi i uroi mirëseardhjen, i shprehu kënaqësinë për këtë vizitë kaq të rëndësishme në kuadrin e rivendosjes së bashkëpunimit arkivor midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Shërbimit Arkivor Federal të Rusisë. Z. Ndoj bëri një prezantim të shkurtër të marrëdhënieve shqiptaro-ruse, si dhe të bashkëpunimit arkivor ndër vite, duke shprehur dëshirën dhe domosdoshmërinë e riaktivizimit të këtij bashkëpunimi tepër të rëndësishëm për të dyja vendet respektive. Nga ana e tij, z. Karpushin theksoi rëndësinë e rifillimit të bashkëpunimit arkivor, duke e parë këtë si një premisë për nxitjen e mëtejshme edhe në fusha të tjera të marrëdhënieve dypalëshe. Ai shprehu gatishmërinë e tij të plotë për të kontribuar në këtë drejtim, duke e vënë theksin në ndërmarrjen e hapave konkrete mes dy institucioneve përkatëse. Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Ndoj, e falenderoi z. Karpushin për gatishmërinë e treguar dhe shprehu angazhimin e tij të plotë për rifillimin sa më të shpejtë të bashkëpunimit arkivor me Shërbimin Arkivor Federal të Rusisë. Takimi u përshkua nga një frymë mjaft e ngrohtë dhe miqësore.


Marrëveshje bashkëpunimi midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe fondacionit universitar “Françesko Solano”, Kozenca,  Itali.

Në kuadër të një ftese të ardhur në adresë të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nga Fondacioni Universitar “Françesko Solano”, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, kreu një vizitë pune në Kozenca të Italisë (Kalabri), nga dt. 26-29 maj. Qëllimi kryesor i kësaj vizite kishte të bënte me nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi në fushën arkivore midis dy institucioneve, gjë e cila u realizua në ambientet e Universitetit të Kalabrisë, më datë 27 maj. Kjo marrëveshje synon shkëmbimin e dokumentacionit me interes reciprok në mes të të dyja institucioneve, me theks të veçantë promovimin dhe evidentimin e trashëgimisë kulturore panshqiptare, sidomos për sa i përket kërkimeve dhe studimeve mbi botën arbëreshe. Në ditët vijuese, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, vizitoi disa komuna me popullsi arbëreshe si dhe mori pjesë në aktivitetet e organizuara me këtë rast.


Zhvillohet seminari mbi  “Krijimin, evidentimin, klasifikimin si dhe shërbimin e ruajtjen e dokumenteve”

Nga data 3.5.2016 deri më datë 20.5.2016 në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave u zhvillua seminari trijavor mbi “Krijimin, evidentimin, klasifikimin si dhe shërbimin e ruajtjen e dokumenteve”, me pjesëmarrjen e 41 punonjësve të sekretari-arkivave të institucioneve qendrore, drejtorive të përgjithshme, agjensive kombëtare, qendrave spitalore universitare etj. U mbajtën rreth 30 orë leksione, u përfshinë 17 tema dhe morën pjesë 14 lektorë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Përveç anës teorike, rëndësi iu dha edhe anës praktike, së cilës iu kushtua një javë e tërë. Pjesëmarrësit treguan një interesim dhe përkushtim të vazhdueshëm në përvetësimin e njohurive, sidomos përsa i përket anës praktike, e cila u pa si shumë frytdhënëse. Në fund të seminarit secilit prej pjesëmarrësve iu dha certifikata përkatëse në praninë e Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave z. Gjet Ndoj.


Vizita e delegacionit të Drejtorisë së Përgjithshme e Arkivave të Republikës së Turqisë

Nga data 26 deri më 28 prill,  Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë priti një delegacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Republikës së Turqisë, e përfaqësuar nga z. Ugur Unal, Drejtor i Përgjithshëm dhe nga z. Sebahattin Bayram, N/Drejtor i Përgjithshëm.

Objekti i kësaj vizite ishte diskutimi konkret për të thelluar bashkëpunimin ndërmjet dy institucioneve respektive. Ky bashkëpunim ka nisur me marrjen e 56 regjistrave nga Fondi i Tahrireve, i cili është një nga fondet më të rëndësishme që ruhen në Arkivat Osmane të Stambollit dhe që ka të dhëna për historinë e shqiptarëve dhe Shqipërisë.

Gjatë bisedimeve midis dy Drejtorëve u vendos hartimi i një projekti të përbashkët dhe ngritja e një grupi pune prej 3-4 specialistësh osmanologë nga Arkivat e Turqisë, të cilët do të bëjnë një përmbledhje të gjendjes së dokumentacionit në gjuhën osmane që ruhet në AQSH.


Momente nga aktiviteti i promovimit të Fjalorit të Termave Arkivore në Tiranë 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë dhe Arkivave Kombëtare të Hungarisë

Në datat 28-02.03.2016 Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, me ftesën e tij priti në një vizitë pune në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave një delegacion nga Arkivi Kombëtar i Hungarisë të përfaqësuar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Arkivave Kombëtare të Hungarisë znj Zsuzsanna MIKÓ dhe nën Drejtori, z. Csaba SZABÓ. Objekti i kësaj vizite ishte nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis dy institucioneve arkivore. Kjo marrëveshje konsiston në këmbimin e dokumenteve me rëndësi historike për të dy vendet.

Gjatë kësaj vizite në Tiranë, delegacioni hungarez, pa nga afër proceset e ruajtjes së dokumenteve në Arkivin Qendror Shtetëror, shërbimin e tyre për publikun dhe studiuesit si dhe mënyrën e restaurimit të dokumenteve.

 

Promovimi i botimit “Fjalor i Termave Arkivore”, në Prishtinë


Me datë 22 dhe 23 shkurt 2016 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Arkivave  të Kosovës, promovuan punimin e përbashkët “Fjalor i Termave Arkivore”. Ky fjalor është rezultat i një pune disa mujore të një grupi specialistësh nga të dy vendet. Gjatë prezantimit fjalën e morën z. Gjet Ndoj Drejtor i Përgjithshëm i Arkivave të Shqipërisë dhe z. Ramë Manaj Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Arkivave të Kosovës. Pjesëmarrës në këtë promovim ishte dhe Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, z. Qemal Minxhozi i cili përshëndeti këtë aktivitet. Gjithashtu nga grupi i punës për punimin e këtij fjalori u shpjeguan shkurtimisht, përmbajtja dhe përdorimi i këtij fjalori.

Me rastin e prezantimit të Fjalorit u prezantua dhe një ekspozitë  e përbashkët me dokumente nga Shqipëria dhe Kosova.

 

Vizitë pune në Arkivin e Dokumenteve Osmane të Stambollit


Nga data 02 – 05.02.2016 një delegacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Gjet Ndoj, Z. Ilir Bello Drejtor i Drejtorisë së Inspektim-Trainimit  dhe Z. Ermal Nurja, specialist-arkivist (osmanolog), me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë Z. Ugur Unal, zhvilloi një vizitë pune në Arkivin e Dokumenteve Osmane të Stambollit.

Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i dokumenteve nga të dyja palët në formë elektronike. Gjatë bisedimeve me palën turke, që kryesohej nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave të Turqisë z. Ugur Unal dhe nën Drejtori i Përgjithshëm z. Sebahattin Bayram u ra dakort që të kryhen modalitetet e nevojshme, që edhe me mbështetjen e TIKA-s të fillohet nga puna nga të dyja palët. U ra dakort që pas një vizite të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë në Tiranë, të dy palët të dërgojnë ekspertët përkatës, që të njohin gjëndjen e dokumenteve dhe rrugët për këmbime reciproke të tyre.

Gjithashtu u bënë vizita në sektorë të ndryshëm të Arkivit të Dokumenteve Osmane, ku u panë nga afër proceset e punës në restaurim, përgatitje të dokumenteve për digjitalizim, digjitalizimin e tyre, shërbimin në sallë etj.

Nga kjo vizitë, u mundësua marrja e mijëra dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare, që tashmë ruhen në Arkivin Qendror Shtetëror. 

Më konkretisht për detajet e natyrës së dokumenteve, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Ndoj do të informojë publikun, javën e ardhshme nëpërmjet një konference për shtyp.


Takim me Ambasadorin e Kanadasë në Romë z. Peter Mc Govern

Më datë 15.01.2016 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave , z. Gjet Ndoj, Drejtor i Përgjithshëm zhvilloi një takim pune me z. Peter Mc Govern, Ambasador i Kanadasë në Romë, me kërkesën e këtij të fundit. Z. Peter Mc Govern, shoqërohej nga znj. Anita Baidwan, Këshilltare për marrëdhëniet tregtare si dhe Konsulli, z. Elton Harito.

Qëllimi i kësaj vizite ishte mundësia për një bashkëpunim midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Republikës së Shqipërisë dhe Bibliotekës Kombëtare dhe Arkivave të Kanadasë.

Ambasadori Mc Govern, u njoh nga afër pasurinë dokumentare që ruhen në arkivat shqiptare ka dokumente shumë të rëndësishmë si kodikët, fermanët, dorëshkrime arabe e perse, praktikën e punës arkivore etj.


Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Komunitetit Mysliman

Në kuadër të frymës së bashkëpunimit institucional më datë 11.12.2015 në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, Drejtori i Përgjithshëm z. Gjet Ndoj dhe Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Skënder Bruçaj, nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi, midis dy institucioneve.

Kjo marrëveshje ka si qëllim bashkëpunimin e dy Institucioneve për t’i siguruar Komunitetit Mysliman mundësinë e dixhitalizimit të dokumenteve arkivore të KMSH që ndodhen në fondin arkivor të AQSH.


Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë

Në datën 6 nëntor 2015 një grup përfaqësuesish të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm z. Gjet Ndoj zhvilluan një vizitë zyrtare në mjediset e Arkivit Shtetor të Republikës së Maqedonisë, ku u pritën nga Drejtori i Arkivit z. Filip Petrovski. Qëllimi i vizitës ishte firmosja e Marrëveshjes midis dy institucioneve në shkëmbimin e materialeve dokumentare. Gjatë vizitës gjithashtu u diskutua edhe mbi bashkëpunimin e Institucioneve Arkivore të Europës Jug-lindore, diskutim që ka nisur që me takimin në Rekjavik të Islandës ku u zhvillua Konferencëa e III-të Ndërkombëtare e Arkivave.


Pjesëmarrja në Konferencën Vjetore të Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave.

Konferenca vjetore e Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave, i zhvilloi punimet këtë  vit në Rekiavik (Islandë) më datat  28-29 shtator 2015. Tema e kësaj konference ishte: Evidenca, Siguria dhe e Drejta Civile. Në këtë konferencë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave u përfaqësua nga Drejtori Përgjithshëm, z. Gjet Ndoj dhe Përgjegjësi i Sektorit të Digjitalizimit dhe Audio-Vizual, z. Armando Boçe.

Gjatë kësaj konference përfaqësuesit e DPA u takuan me disa nga drejtorët e përgjithshëm të Arkivave të Ballkanit. Ky takim shërbeu si një nisje bashkëpunimi midis këtyre Institucioneve arkivore. Pjesëmarrës në takim ishin Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave të Shqipërisë, Kryeshefi i Agjencisë Kombëtare të Arkivave Kosovë, Drejtori i Arkivit Kombëtar të Malit të Zi, Drejtori i Arkivit të Maqedonisë dhe Drejtori i Arkivit të Bullgarisë.

 

Recent Posts