Aktivitete


Zhvillohet seminari mbi  “Krijimin, evidentimin, klasifikimin si dhe shërbimin e ruajtjen e dokumenteve”

Nga data 3.5.2016 deri më datë 20.5.2016 në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave u zhvillua seminari trijavor mbi “Krijimin, evidentimin, klasifikimin si dhe shërbimin e ruajtjen e dokumenteve”, me pjesëmarrjen e 41 punonjësve të sekretari-arkivave të institucioneve qendrore, drejtorive të përgjithshme, agjensive kombëtare, qendrave spitalore universitare etj. U mbajtën rreth 30 orë leksione, u përfshinë 17 tema dhe morën pjesë 14 lektorë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Përveç anës teorike, rëndësi iu dha edhe anës praktike, së cilës iu kushtua një javë e tërë. Pjesëmarrësit treguan një interesim dhe përkushtim të vazhdueshëm në përvetësimin e njohurive, sidomos përsa i përket anës praktike, e cila u pa si shumë frytdhënëse. Në fund të seminarit secilit prej pjesëmarrësve iu dha certifikata përkatëse në praninë e Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave z. Gjet Ndoj.


Vizita e delegacionit të Drejtorisë së Përgjithshme e Arkivave të Republikës së Turqisë

Nga data 26 deri më 28 prill,  Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë priti një delegacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Republikës së Turqisë, e përfaqësuar nga z. Ugur Unal, Drejtor i Përgjithshëm dhe nga z. Sebahattin Bayram, N/Drejtor i Përgjithshëm.

Objekti i kësaj vizite ishte diskutimi konkret për të thelluar bashkëpunimin ndërmjet dy institucioneve respektive. Ky bashkëpunim ka nisur me marrjen e 56 regjistrave nga Fondi i Tahrireve, i cili është një nga fondet më të rëndësishme që ruhen në Arkivat Osmane të Stambollit dhe që ka të dhëna për historinë e shqiptarëve dhe Shqipërisë.

Gjatë bisedimeve midis dy Drejtorëve u vendos hartimi i një projekti të përbashkët dhe ngritja e një grupi pune prej 3-4 specialistësh osmanologë nga Arkivat e Turqisë, të cilët do të bëjnë një përmbledhje të gjendjes së dokumentacionit në gjuhën osmane që ruhet në AQSH.


Momente nga aktiviteti i promovimit të Fjalorit të Termave Arkivore në Tiranë 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë dhe Arkivave Kombëtare të Hungarisë

Në datat 28-02.03.2016 Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Gjet Ndoj, me ftesën e tij priti në një vizitë pune në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave një delegacion nga Arkivi Kombëtar i Hungarisë të përfaqësuar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Arkivave Kombëtare të Hungarisë znj Zsuzsanna MIKÓ dhe nën Drejtori, z. Csaba SZABÓ. Objekti i kësaj vizite ishte nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis dy institucioneve arkivore. Kjo marrëveshje konsiston në këmbimin e dokumenteve me rëndësi historike për të dy vendet.

Gjatë kësaj vizite në Tiranë, delegacioni hungarez, pa nga afër proceset e ruajtjes së dokumenteve në Arkivin Qendror Shtetëror, shërbimin e tyre për publikun dhe studiuesit si dhe mënyrën e restaurimit të dokumenteve.

 

Promovimi i botimit “Fjalor i Termave Arkivore”, në Prishtinë


Me datë 22 dhe 23 shkurt 2016 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Arkivave  të Kosovës, promovuan punimin e përbashkët “Fjalor i Termave Arkivore”. Ky fjalor është rezultat i një pune disa mujore të një grupi specialistësh nga të dy vendet. Gjatë prezantimit fjalën e morën z. Gjet Ndoj Drejtor i Përgjithshëm i Arkivave të Shqipërisë dhe z. Ramë Manaj Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Arkivave të Kosovës. Pjesëmarrës në këtë promovim ishte dhe Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, z. Qemal Minxhozi i cili përshëndeti këtë aktivitet. Gjithashtu nga grupi i punës për punimin e këtij fjalori u shpjeguan shkurtimisht, përmbajtja dhe përdorimi i këtij fjalori.

Me rastin e prezantimit të Fjalorit u prezantua dhe një ekspozitë  e përbashkët me dokumente nga Shqipëria dhe Kosova.

 

Vizitë pune në Arkivin e Dokumenteve Osmane të Stambollit


Nga data 02 – 05.02.2016 një delegacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Gjet Ndoj, Z. Ilir Bello Drejtor i Drejtorisë së Inspektim-Trainimit  dhe Z. Ermal Nurja, specialist-arkivist (osmanolog), me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë Z. Ugur Unal, zhvilloi një vizitë pune në Arkivin e Dokumenteve Osmane të Stambollit.

Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i dokumenteve nga të dyja palët në formë elektronike. Gjatë bisedimeve me palën turke, që kryesohej nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave të Turqisë z. Ugur Unal dhe nën Drejtori i Përgjithshëm z. Sebahattin Bayram u ra dakort që të kryhen modalitetet e nevojshme, që edhe me mbështetjen e TIKA-s të fillohet nga puna nga të dyja palët. U ra dakort që pas një vizite të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë në Tiranë, të dy palët të dërgojnë ekspertët përkatës, që të njohin gjëndjen e dokumenteve dhe rrugët për këmbime reciproke të tyre.

Gjithashtu u bënë vizita në sektorë të ndryshëm të Arkivit të Dokumenteve Osmane, ku u panë nga afër proceset e punës në restaurim, përgatitje të dokumenteve për digjitalizim, digjitalizimin e tyre, shërbimin në sallë etj.

Nga kjo vizitë, u mundësua marrja e mijëra dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare, që tashmë ruhen në Arkivin Qendror Shtetëror. 

Më konkretisht për detajet e natyrës së dokumenteve, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, z. Ndoj do të informojë publikun, javën e ardhshme nëpërmjet një konference për shtyp.


Takim me Ambasadorin e Kanadasë në Romë z. Peter Mc Govern

Më datë 15.01.2016 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave , z. Gjet Ndoj, Drejtor i Përgjithshëm zhvilloi një takim pune me z. Peter Mc Govern, Ambasador i Kanadasë në Romë, me kërkesën e këtij të fundit. Z. Peter Mc Govern, shoqërohej nga znj. Anita Baidwan, Këshilltare për marrëdhëniet tregtare si dhe Konsulli, z. Elton Harito.

Qëllimi i kësaj vizite ishte mundësia për një bashkëpunim midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Republikës së Shqipërisë dhe Bibliotekës Kombëtare dhe Arkivave të Kanadasë.

Ambasadori Mc Govern, u njoh nga afër pasurinë dokumentare që ruhen në arkivat shqiptare ka dokumente shumë të rëndësishmë si kodikët, fermanët, dorëshkrime arabe e perse, praktikën e punës arkivore etj.


Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Komunitetit Mysliman

Në kuadër të frymës së bashkëpunimit institucional më datë 11.12.2015 në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, Drejtori i Përgjithshëm z. Gjet Ndoj dhe Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Skënder Bruçaj, nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi, midis dy institucioneve.

Kjo marrëveshje ka si qëllim bashkëpunimin e dy Institucioneve për t’i siguruar Komunitetit Mysliman mundësinë e dixhitalizimit të dokumenteve arkivore të KMSH që ndodhen në fondin arkivor të AQSH.


Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë

Në datën 6 nëntor 2015 një grup përfaqësuesish të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm z. Gjet Ndoj zhvilluan një vizitë zyrtare në mjediset e Arkivit Shtetor të Republikës së Maqedonisë, ku u pritën nga Drejtori i Arkivit z. Filip Petrovski. Qëllimi i vizitës ishte firmosja e Marrëveshjes midis dy institucioneve në shkëmbimin e materialeve dokumentare. Gjatë vizitës gjithashtu u diskutua edhe mbi bashkëpunimin e Institucioneve Arkivore të Europës Jug-lindore, diskutim që ka nisur që me takimin në Rekjavik të Islandës ku u zhvillua Konferencëa e III-të Ndërkombëtare e Arkivave.


Pjesëmarrja në Konferencën Vjetore të Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave.

Konferenca vjetore e Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave, i zhvilloi punimet këtë  vit në Rekiavik (Islandë) më datat  28-29 shtator 2015. Tema e kësaj konference ishte: Evidenca, Siguria dhe e Drejta Civile. Në këtë konferencë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave u përfaqësua nga Drejtori Përgjithshëm, z. Gjet Ndoj dhe Përgjegjësi i Sektorit të Digjitalizimit dhe Audio-Vizual, z. Armando Boçe.

Gjatë kësaj konference përfaqësuesit e DPA u takuan me disa nga drejtorët e përgjithshëm të Arkivave të Ballkanit. Ky takim shërbeu si një nisje bashkëpunimi midis këtyre Institucioneve arkivore. Pjesëmarrës në takim ishin Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave të Shqipërisë, Kryeshefi i Agjencisë Kombëtare të Arkivave Kosovë, Drejtori i Arkivit Kombëtar të Malit të Zi, Drejtori i Arkivit të Maqedonisë dhe Drejtori i Arkivit të Bullgarisë.