Albanian State's Archive Drejtoria e Pėrgjithshme e Arkivave
Albanian State's Archive
Albanian State's Archive
Shqip | en
  Illustration  
 
  Suche
Home Contact Sitemap
     
Aktualitet
Statistika
Tema
Dokumentacioni
Dokumentacioni ligjor
Tė dhėna Financiare
Fakte dhe shifra
Botime
Kodikėt
Shėrbime
Arkivat
Pėrgatitja profesionale
Aktivitete

 

Legjislacioni

 

  Ligji Nr. 9154 datë 06.11.2003 "Për Arkivat".
Data e modifikimit: 05.06.2006 | Madhësia: 116 kb | Tipi: PDF
  Ligji Nr. 9048, datë 07.04.2003 "Për Trashëgiminë Kulturore"
Data e modifikimit: 05.06.2006 | Madhësia:  kb | Tipi: PDF
  Ligji Nr. 8457, datë 11.02.1999 "Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror"
Data e modifikimit: 05.06.2006 | Madhësia:  kb | Tipi: PDF
  Ligji Nr. 8503, datë 30.06.1999 "Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare"
Data e modifikimit: 05.06.2006 | Madhësia:  kb | Tipi: PDF
  Ligji 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar. 
Data e modifikimit: 05.06.2006 | Madhësia:  kb | Tipi: PDF
  

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, norma  tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, Tiranë 2004

 
 
     

 

   
     
 
   
  ©2006 Drejtoria e Pėrgjithshme e Arkivave | Ndryshimi i fundit: 06.04.2006
Adresa: Rruga “Jordan Misja” - Tirana | Tel/Fax:+355 4 4200004. email: dpa@albarchive.gov.al